Trang chủ Tư vấn tài chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

Cập nhật 17/09/2016 16:08:45

lượt xem :

TEXT_SIZE :

Nội dung:

Tư vấn Niêm yết và Phát hành huy động vốn Cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: LHC

Giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 VNĐ

Địa điểm: Lâm Đồng

Năm thực hiện: 2012

Video|Hình ảnh

Các đối tác