Trang chủ Sản phẩm - Dịch vụ Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp

Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp

Cập nhật : 01/09/2016 16:00:26

lượt xem : 1318

TEXT_SIZE :

Đầu tư trực tiếp từ vốn tự có của VNIR hoặc vốn ủy thác từ các Tổ chức tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước thông qua VNIR đầu tư vào Doanh nghiệp để nắm Cổ phần chi phối (>51% Vốn Điều lệ của Doanh nghiệp), Trực tiếp VNIR tham gia quản trị điều hành; Hoặc nắm cổ phần không chi phối.

Các hình thức đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp gồm:

Video|Hình ảnh

Các đối tác