Trang chủ Quan hệ cổ đông Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Cập nhật : 13/10/2016 11:05:39

lượt xem : 926

TEXT_SIZE :

Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam nhất trí thông qua ngày 12/10/2016. Xem chi tiết tại đây

Video|Hình ảnh

Các đối tác