Trang chủ Quan hệ cổ đông Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế quản trị nội bộ

Cập nhật : 13/10/2016 11:05:39

lượt xem : 995

TEXT_SIZE :

Quy chế này gồm 06 chương 29 điều, được HĐQT Công ty thông qua ngày 12/10/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Xem chi tiết tại đây

Video|Hình ảnh

Các đối tác