Trang chủ Sản phẩm - Dịch vụ

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Xây dựng được một Doanh nghiệp có hệ thống tài chính lành mạnh, có hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, có Hệ thống quản trị hiện đại và hiệu quả, có mục tiêu phát triển rõ ràng và Kế hoạch phát triển trung và dài hạn tốt, với Doanh thu và lợi nhuận cao và ổn định bền vững.

Xem thêm

Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn cho Doanh nghiệp

Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn cho Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, tái phiếu nhằm cung cấp giúp Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác chiến lược...

Xem thêm

Tư vấn niêm yết Cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán

Tư vấn niêm yết Cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán

Dịch vụ tư vấn niêm yết chúng tôi cung cấp giúp Doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi niêm yết để đạt tối đa lợi ích của việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi niêm yết...

Xem thêm

Tư vấn Cổ phần hoá Doanh nghiệp

Tư vấn Cổ phần hoá Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Cổ phần hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động cơ bản liên quan đến quá trình chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, giúp khách hàng đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau CPH trên các khía cạnh: Mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu...

Xem thêm

Tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)

Tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)

Cùng với xu thế phát triển và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh với đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đang trở thành xu thế phổ biến. Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập VNIR tư vấn Công ty có được quyết định đúng đắn và giải pháp tối ưu thực hiện thành công...

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp

Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp

Đầu tư trực tiếp từ vốn tự có của VNIR hoặc vốn ủy thác từ các Tổ chức tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước thông qua VNIR đầu tư vào Doanh nghiệp để nắm Cổ phần chi phối (>51% Vốn Điều lệ của Doanh nghiệp), Trực tiếp VNIR tham gia quản trị điều hành; Hoặc nắm cổ phần không chi phối.

Xem thêm

Sản phẩm - Dịch vụ

Bản tin Xem thêm »

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Công ty cổ phần Hợp Nhất bám sát định hướng ngày càng chắc chắn về nội lực và sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, thể hiện tầm nhìn bền vững của Lãnh đạo Công ty.

Dự án nổi bật

 • Tập đoàn Việt Tiên Sơn
  Tập đoàn Việt Tiên Sơn

  Tư vấn tái cấu trúc DN, tư vấn nâng cao năng lực quản trị Công ty và PT thương hiệu doanh nghiệp Giá trị HĐ: 3.500.000.000 VNĐ Địa điểm: Hải Dương Đang thực hiện

 • Tổng công ty Giấy Việt Nam
  Tổng công ty Giấy Việt Nam

  Tư vấn Tổ chức thành lập và huy động vốn cho Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa Giá trị hợp đồng: 1.000.000.000 VNĐ Địa điểm: Thanh Hóa Năm thực hiện: 2010

 • Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng
  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

  Nội dung: Tư vấn Niêm yết và Phát hành huy động vốn Cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: LHC Giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 VNĐ Địa điểm: Lâm Đồng Năm thực hiện: 2012

 • Công ty CP Dược Hà Tây
  Công ty CP Dược Hà Tây

  Tư vấn Niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: DHT Giá trị hợp đồng: 950.000.000 VNĐ Địa điểm: Hà Tây Năm thực hiện: 2010