Trang chủ Tư vấn tài chính Tập đoàn Việt Tiên Sơn

Tập đoàn Việt Tiên Sơn

Cập nhật 03/10/2016 13:17:59

lượt xem :

TEXT_SIZE :

Tư vấn tái cấu trúc DN, tư vấn nâng cao năng lực quản trị Công ty và PT thương hiệu doanh nghiệp
Giá trị HĐ: 3.500.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hải Dương
Đang thực hiện

Video|Hình ảnh

Các đối tác