Trang chủ Tư vấn tài chính Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cập nhật 03/10/2016 12:07:31

lượt xem :

TEXT_SIZE :

Tư vấn Tổ chức thành lập và huy động vốn cho Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa
Giá trị hợp đồng: 1.000.000.000 VNĐ
Địa điểm: Thanh Hóa
Năm thực hiện: 2010

Video|Hình ảnh

Các đối tác