Trang chủ Tư vấn tài chính

Tập đoàn Việt Tiên Sơn

Tập đoàn Việt Tiên Sơn

Tư vấn tái cấu trúc DN, tư vấn nâng cao năng lực quản trị Công ty và PT thương hiệu doanh nghiệp Giá trị HĐ: 3.500.000.000 VNĐ Địa điểm: Hải Dương Đang thực hiện

Xem thêm

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Tư vấn niêm yết cổ phiếu lần đầu trên HOSE mã CK: OGC - Tư vấn huy động vốn Giá trị HĐ: 1.200.000.000 VNĐ Địa điểm: Hà Nội Năm thực hiện: 2011

Xem thêm

Công ty CP Ắc quy Tia Sáng (TIBACO), thuộc VINACHEM

Công ty CP Ắc quy Tia Sáng (TIBACO), thuộc VINACHEM

Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên HNX mã CK: TSB Tư vấn phát hành huy động vốn Giá trị HĐ: 850.000.000 VNĐ Địa điểm: Hải Phòng Năm thực hiện: 2011

Xem thêm

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Việt Nam (COMA) – Bộ Xây dựng

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Việt Nam (COMA) – Bộ Xây dựng

Tư vấn xây dựng Phương án Tài chính, lập dự án đầu tư BĐS; Tư vấn thu xếp vốn cho dự án Giá trị HĐ: 1.500.000.000 VNĐ Địa điểm: Hà Nội Năm thực hiện: 2011

Xem thêm

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tư vấn Tổ chức thành lập và huy động vốn cho Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa Giá trị hợp đồng: 1.000.000.000 VNĐ Địa điểm: Thanh Hóa Năm thực hiện: 2010

Xem thêm

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

Nội dung: Tư vấn Niêm yết và Phát hành huy động vốn Cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: LHC Giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 VNĐ Địa điểm: Lâm Đồng Năm thực hiện: 2012

Xem thêm

Công ty CP Dược Hà Tây

Công ty CP Dược Hà Tây

Tư vấn Niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: DHT Giá trị hợp đồng: 950.000.000 VNĐ Địa điểm: Hà Tây Năm thực hiện: 2010

Xem thêm

Tư vấn tài chính

Dự án nổi bật

 • Tập đoàn Việt Tiên Sơn
  Tập đoàn Việt Tiên Sơn

  Tư vấn tái cấu trúc DN, tư vấn nâng cao năng lực quản trị Công ty và PT thương hiệu doanh nghiệp Giá trị HĐ: 3.500.000.000 VNĐ Địa điểm: Hải Dương Đang thực hiện

 • Tổng công ty Giấy Việt Nam
  Tổng công ty Giấy Việt Nam

  Tư vấn Tổ chức thành lập và huy động vốn cho Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa Giá trị hợp đồng: 1.000.000.000 VNĐ Địa điểm: Thanh Hóa Năm thực hiện: 2010

 • Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng
  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

  Nội dung: Tư vấn Niêm yết và Phát hành huy động vốn Cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: LHC Giá trị hợp đồng: 1.200.000.000 VNĐ Địa điểm: Lâm Đồng Năm thực hiện: 2012

 • Công ty CP Dược Hà Tây
  Công ty CP Dược Hà Tây

  Tư vấn Niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mã CK: DHT Giá trị hợp đồng: 950.000.000 VNĐ Địa điểm: Hà Tây Năm thực hiện: 2010