Ngày 10/1/2019, tại Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (TSH), đội ngũ tư vấn tái cấu trúc của VNIR đã làm việc với lãnh đạo TSH để thống nhất một số nội dung quan trọng để bám sát lộ trình tái cấu trúc – lưu ký – niêm yết cổ phiếu của Công ty bao gồm:

– Thống nhất chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018;

– Thống nhất thời gian hoàn thiện Báo cáo tài chính và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

– Thống nhất tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài phục vụ công tác rà soát, sàng lọc Ngành nghề kinh doanh;

– Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung trình trước Đại hội;

– Thống nhất thời gian, các thức thực hiện và Kế hoạch truyền thông quảng bá Doanh nghiệp trước, trong và sau niêm yết.

Buổi làm việc kết thúc với các nội dung được nhất trí cao giữa hai bên. Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa bày tỏ quyết tâm trong giai đoạn nước rút sắp tới để đảm bảo thực hiện thành công việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE trong năm 2019. VNIR cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các Phòng Kế toán và Hành chính – Pháp lý của TSH để đảm bảo lộ trình đề ra.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *