Dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhằm cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác chiến lược.

 

 

Mục tiêu

Huy động vốn từ thị trường chứng khoán Việt Nam cho các doanh nghiệp để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm, mở rộng quy mô công ty, thực hiện các dự án của Doanh nghiệp;

Giải pháp thực hiện

+ Tư vấn hoàn thiện các yêu cầu pháp lý liên quan đến phát hành cổ phiếu, trái phiếu;

+ Tư vấn xây dựng cơ cấu vốn mục tiêu; Cơ cấu cổ đông mục tiêu;

+ Tư vấn xây dựng phương án huy động vốn; Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; Lựa chọn khối lượng và cơ cấu phát hành; Lựa chọn phương thức phát hành phù hợp; Xác định giá phát hành hiệu quả và khả thi; Lựa chọn thời điểm phát hành hiệu quả;

+ Tư vấn xây dựng bản cáo bạch tổ chức phát hành; Lập và bảo vệ hồ sơ đăng ký phát hành;

+ Tổ chức giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng; Tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán/đấu giá.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *