Mục tiêu

Xây dựng được một Doanh nghiệp có hệ thống tài chính lành mạnh, có hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, có hệ thống quản trị hiện đại và hiệu quả, có mục tiêu phát triển rõ ràng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn tốt, với Doanh thu và lợi nhuận cao và ổn định bền vững. Doanh nghiệp sau tái cấu trúc có đủ điều kiện về pháp lý, đủ diều kiện về tài chính để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Giải pháp thực hiện

+ Tư vấn hoàn thiện hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo chuẩn mực hệ thống Kế toán hiện hành;

+ Tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ, chứng từ kế toán của các lần tăng vốn điều lệ trong quá khứ của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành;

+ Tư vấn doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị và điều hành hiện đại, chuyên nghiệp, hoàn thiện các điều kiện pháp lý và điều kiện tài chính để doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam;

+ Tư vấn chuẩn hóa điều lệ của doanh nghiệp theo đúng điều lệ của công ty đại chúng;

+ Tư vấn xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, bài bản đủ khả năng thích ứng với Công ty đại chúng niêm yết trên Thị trường chứng khoán;

+ Hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối chuỗi giá trị sản phẩm của doanh nghiệp tại TP. Hà Nội và các Tỉnh, thành phố trọng điểm tại phía bắc.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *