Category Archives: Sản phẩm – Dịch vụ

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Mục tiêu Xây dựng được một Doanh nghiệp có hệ thống tài chính lành mạnh, ...

Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu (IPO) để huy động vốn cho Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhằm cung cấp giúp doanh ...

Tư vấn niêm yết Cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán

Dịch vụ tư vấn niêm yết chúng tôi cung cấp giúp Doanh nghiệp hoạch định ...

Tư vấn Cổ phần hoá Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Cổ phần hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động cơ ...

Tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)

Cùng với xu thế phát triển và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, ...

Đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp

Đầu tư trực tiếp từ vốn tự có của VNIR hoặc vốn ủy thác từ ...