Đầu tư trực tiếp từ vốn tự có của VNIR hoặc vốn ủy thác từ các Tổ chức tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước thông qua VNIR đầu tư vào Doanh nghiệp để nắm Cổ phần chi phối (>51% Vốn Điều lệ của Doanh nghiệp), Trực tiếp VNIR tham gia quản trị điều hành; Hoặc nắm cổ phần không chi phối.

Các hình thức đầu tư tài chính vào Doanh nghiệp gồm:

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *