ĐHĐCĐ Chứng khoán VICS (VIG): Mục tiêu lãi 170 tỷ năm 2022, đổi tên công ty, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Ngày 29/3/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS – Mã: VIG) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Chứng khoán VICS (VIG) diễn ra vào sáng nay (29/3), ông Dương Quang Trung – Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2020 là năm mà VIG tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chỉ đạt doanh thu 6,6 tỷ đồng (không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra) thì doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 12,2 tỷ đồng. So với kế hoạch doanh thu năm 2021 đề ra (10,5 tỷ đồng) thì VIG đã đạt 116%, đồng thời đạt 183,73% doanh thu so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,42 tỷ đồng và bằng 203% so với kế hoạch.

Ông Trung cho biết, để đạt được thành quả này là nhờ có sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của HĐQT trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt do sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn ra mạnh mẽ vào giữa năm 2021.

Đồng thời Ban điều hành đã bám sát các định hướng của HĐQT, sâu sát trong công tác điều hành cùng nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty góp phần hoàn thành công việc được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra.

ĐHĐCĐ Chứng khoán VICS (VIG)

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 170 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Định hướng phát triển năm 2022, VIG dự kiến sẽ trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và đưa ra các phương án khắc phục tình hình tài chính. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các mảng hoạt động có khả năng lợi nhuận cao như: Tư vấn M&A, môi giới trái phiếu,…

Để đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển, VIG sẽ mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trong thời gian tới, cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ của khách hàng, yêu cầu về kỹ thuật của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán.

Không ngừng tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch và bền vững, hạn chế tối đa các rủi ro hệ thống và rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động… Đảm bảo tối đa an toàn tài chính trong công tác quản lý tài sản, dịch vụ môi giới, dịch vụ tài chính và đầu tư.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán VIG

Các chỉ tiêu về doanh thu đặt ra đều tăng mạnh so với năm ngoái. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới dự kiến đạt 100 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác đạt 140 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tư vấn là 10 tỷ đồng; doanh thu khác 100 tỷ đồng.Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận mục tiêu 170 tỷ đồng, gấp tới 120 lần so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, cổ đông cũng thông qua kế hoạch chào bán hơn 34,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiếu bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị đợt phát hành là hơn 341 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất phương án nêu trên, quy mô vốn điều lệ của VIG sẽ tăng gấp đôi, từ hơn 341 tỷ đồng lên mức 682 tỷ đồng.

VIG sẽ lựa chọn dưới 100 Nhà đầu tư là các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (theo quy định của pháp luật) để thực hiện chào bán. Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư trong Quý II/2022 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Đổi tên công ty, chuyển trụ sở chính

Tại ĐHĐCĐ này, HĐQT cũng đã trình cổ đông và được thông qua về việc đổi tên Công ty từ CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) sang thành CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (VISC).

Công ty công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

Bên cạnh đó, VIG cũng trình phê chuẩn và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ TP HCM ra TP Hà Nội. Thông qua việc Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật thay vì Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên ban kiểm soát mới

Tại Đại hội, VIG đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Dương Quang Trung theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng với đó, ông Nguyễn Phúc Long được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài ra, ông Dương Quang Trung cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

VIG ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới

Cũng tại Đại hội, VIG đã chính thức bầu bổ sung Thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Theo đó, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% ông Nguyễn Phúc Long và ông Nguyễn Viết Việt đã được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm có 3 người là bà Vũ Thị Thanh Hải, bà Phạm Thị Tú Anh và bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Ngoài các vấn đề trên, các tờ trình khác được trình lên Đại hội đều được thông qua.

Nguồn: Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

 

 

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *